Sveicināti interneta veikalā "Lāčuks"!

En Lv Ru

Pirkšanas līguma noteikumi

PIRKUMA LĪGUMS

1.      Vispārējie noteikumi

Noteikumi attiecas uz visiem pirkumiem, kas veikti "Lāčuks" interneta veikalā lacuks.lv, turpmāk tekstā - Pārdevējs. Veicot pasūtījumu, preču Pircējs apliecina to, ka pilnībā piekrīt Pārdevēja pirkšanas līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 2.      Pasūtījuma veikšana

2.1.Darbības, kas jāveic, lai realizētu preču pasūtījumu "Lāčuks" interneta veikalā:

  • Pircējs izvēlas preci.
  • Pircējs atzīmē daudzumu, kā arī norāda preces īpašības (krāsa, izmērs utt.), ja tas tiek pieprasīts.
  • Pircējs nospiež pogu „Ielikt grozā”. Pirkuma grozā var veikt izmaiņas, ja Pircējs pārdomājis vai izvēlējies kādu citu produktu no Pārdevēja piedāvājuma.
  • Kad izvēle pabeigta, tad Pircējs spiež pogu „Norēķināties” un seko turpmākām norādēm.
  • Pircējs norāda preces saņemšanas veidu. Iespējams izvēlēties ekonomisko piegādi uz kādu no „Lāčuks” veikaliem vai standarta piegādi uz sevis norādīto adresi.
  • Turpinot, Pircējs izlasa un apstiprina, ka piekrīt Pirkšanas līguma noteikumiem un spiež pogu „Apstiprināt Pasūtījumu”.
  • Pārdevējs saņem Pircēja pasūtījumu. Pircēja norādītajā e-pastā 1 darba dienas laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs saņem e-pastu par pasūtījuma rezervēšanu un rēķinu, kur iekļauta izvēlētās preces cena un piegādes cena;
  • Pircējs apmaksā rēķinu, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Pārdevēja kontu bankā.
  • Pēc maksājuma saņemšanas, Pārdevējs paziņo Pircējam par preces piegādi nosūtot vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu.

2.2. Pasūtījums ir aktīvs 5 darba dienas. Neapmaksāšanas gadījumā, tas automātiski tiek dzēsts.

2.3. Pasūtījuma korekcijas iespējams veikt 1 darba dienas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.


3. Norēķinu kārtība, pasūtījuma izpildes termiņš, piegāde un saņemšana

3.1. Visas cenas "Lāčuks" interneta veikalā ir uzrādītas Euro (EUR) ar pievienotās vērtības nodokli. Preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas.

3.2. Pircējs veic apmaksu pirms preces saņemšanas, apmaksājot rēķinu uz norādītiem bankas rekvizītiem.

3.3. Cenas, kas norādītas pie preces var tikt mainītas pēc  Pārdevēja ieskatiem, par to iepriekš nebrīdinot pircējus. Pasūtītas, bet neapmaksātas preces cena ir spēkā 5 darba dienas.

3.4. Maksa par pasūtījuma piegādi Latvijas teritorijā, ja preču svars ir mazāks par 5 kg, ir noteikta EUR 3.56. Pasūtījumam, kura svars ir 5.01 kg un vairāk, preču piegādes maksa ir EUR 6.40.  Maksa par pasūtījuma piegādi tiek pieskaitīta rēķinā preču kopējai summai.

3.5. Bezmaksas piegāde attiecināma uz precēm, kuras izvēlēts saņemt noliktavā Rīgā, Lizuma ielā 1.

3.6. Ja Klients izvēlējies saņemt preci sevis izvēlētā adresē, tad prece tiek piegādāta 3 līdz 5 darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par preci.

3.7. Ja Klients izvēlējies piegādi (3.50 EUR) kādā no rotaļlietu veikaliem „Lāčuks”, tad preci iespējams saņemt 5 līdz 10 darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par preci.

3.8. Pēc preces saņemšanas Pircēja pienākums ir uzmanīgi atvērt vaļā saņemto sūtījumu, nesabojājot Preces iepakojumu un saudzīgi ar pienācīgu rūpību izturēties pret preci.


4. Pasūtījuma atcelšanas, atteikšanās no preces/pakalpojuma un pirkuma atmaksas kārtība.

4.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža izteikt pretenzijas par preces atbilstību līgumam, tās kvalitāti vai komplektāciju rakstiskā veidā nosūtot iesniegumu uz info@lacuks.lv. Konstatētie defekti, nepilnības un trūkumi tiek novērsti LR likumdošanas aktos paredzētajā termiņā.

4.2. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, rakstiskā veidā nosūtot iesniegumu uz info@lacuks.lv. Pircējs apņemas 7 kalendāro dienu laikā pēc atteikuma iesniegšanas nosūtīt preci pilnā komplektācijā atpakaļ Pārdevējam uz adresi Rīgā, Lizuma ielā 1. Atteikšanās gadījumā aicinām Pircēju nosūtīt preci atpakaļ nesabojātā tirdzniecības iepakojumā, ja šāds iepakojums precei bija paredzēts.

4.3. Pārdevējs izskata Pircēja iesniegumu par atteikšanos no pirkuma, saņem atpakaļ nosūtīto preci un atmaksā Pircējam preces vērtību 30 dienu laikā. Summa tiek atgriezta uz klienta maksājumu kartes kontu, no kura veikta apmaksa.

4.4. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības izteikt pretenzijas un saņemt kompensāciju, ja Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, nav saudzīgi ar pienācīgu rūpību izturēties pret atpakaļ nosūtīto preci.

5. Noslēguma noteikumi.

5.1. Pircējs apliecina savu piekrišanu pirkuma līguma nosacījumiem piespiežot ikonu „Apstiprinu” pirms pasūtījuma izdarīšanas.

5.2. Pircējam ir tiesības izdrukāt līgumu pirms pasūtījuma veikšanas nospiežot drukāšanas pogu un uzglābāt to drukātā veidā vai lejuplādējot to savā datorā un uzglabāt elektroniski.

5.3. Pircēja un Pārdevēja attiecības, kas nav atrunātas šajā līgumā, regulē Latvijas Republikas tiesiskie akti.

5.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.5. Strīdi par līguma izpildīšanu tiek risināti pārrunu ceļā. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši LR likumiem tiesā.

6. Pārdevēja rekvizīti.

SIA „Foboss Viens”

PVN reģ. Nr. LV40103108041

Adrese: Rīga, Lizuma iela 1, LV-1006

Fakss: 67185975

Tālr.: 67541210

e-pasts: tirdznieciba@foboss.lv

 

Pirkuma līgumu PDF formātā meklējiet šeit!